Klitgården, Skagen

I det sceniske område, der omgiver Skagen i det nordlige Danmark, ligger Klitgården forputtet ned mellem klitter og sand. 

Det danske arkitektfirma Pax Architects har brugt den gennemsigtige, åbne arkitektur, der karakteriserer området til at skabe det kuraterede sommerhus Klitgården, hvor man bor side om side med den danske vestkysts vilde natur, og hvor man er i tæt kontakt med de skiftende og til tider barske vejrforhold.

Privat bolig – Skagen, Danmark

Pax Architects / Foto: Claus Troelsgaard

________

Douglas Natur

Tykkelse 28 mm. Bredde 300 mm. Længde 2-5 m 

Behandling Lud og Hvid Sæbe

 

NB: Billederne afspejler det nylagte, nybehandlede gulv. Afvigelser som følge af naturlig patinering, slitage eller manglende vedligehold kan potentielt forekomme.

Klitgården er en nutidig reference til Skagens sorte periode, som betegner tiden frem til cirka 1875, hvor spredte klynger af huse lå i en lang, smal bræmme langs havet. Tjæret eller malet træværk var den tidstypiske beklædning på de strå- eller marehalmstækte huses facader. 

Der var ingen veje eller torve, kun snoede sandstier mellem huse og klitter. Bygningstømmer var en mangelvare i denne træfattige egn, men de mange skibsforlis omkring Skagen førte drivtømmer med sig. De træklædte huse havde den fordel, at de kunne skilles ad og flyttes, når sandet havde lagt sig omkring huset og besværliggjort adgangen, eller når havet havde eroderet kysten. 

Og det er netop med afsæt i områdets historie, at visionen for Klitgården i Skagen er blevet skabt.

Drømmen var at skabe et hjem med plads til familien, hvor flere generationer kan mødes og være sammen, og hvor naturen bydes indenfor. Dette afspejles i husets udformning såvel som dets materialitet. At sløre overgangen og kuratere balancen imellem natur og arkitektur imellem fællesrum og ”hulerum”. 

Det var derfor kun naturligt at bringe træet med ind i arkitekturen som det bærende element. Følelsen, duften, lyden og det taktile ved et træhus i samspil med den arkitektoniske og rumlige diversitet, hvor hvert enkelt rum giver en følelse og oplevelse, som er unik og karakteristisk for rummets funktion, skaber rammerne for husets levende arkitektur. 

The architect behind the project, Mathias Brockdorff, explains, ‘The project’s main challenge is what I would call its architectural policy. The house is deliberately designed to have a level of quality that makes maintenance seem like a natural effort, rather than a chore, and where the family will be happy to put on their working clothes from time to time in a joint effort to look after the things we create together.'

He adds, ‘In this world, maintenance-free has become the norm, and “dead” materials are gaining ground. Generations before us proudly spent countless hours painting the timber of their half-timbered houses, puttying the windows and applying oil and lye to houses we now call worthy of preservation, because the architecture and the materials invited it.’

Tilmeld dig her

When signing up, you accept our privacy policy terms.

Register

Enter details below here to create an account

Forgot your Password?

Subheader

Log in