IMG_7314 kopia.jpg

Fortællingen begynder i skoven

Ansvaret for skoven ligger dybt forankret i Dinesen. Derfor kommer de indkøbte træstammer fra familieejede skove i Europa – primært Tyskland - hvor dygtige skovfogeder i århundreder har værnet om skovene og bevaret en økologisk balance, en sund biodiversitet og de bedste forhold for skovenes fremtidige vækst.

Schwar-0265.jpg

Schwarzwald i Sydvesttyskland

Schwarzwald

Vores nøje udvalgte stammer kommer fra familieejede, europæiske skove, primært Schwarzwald i Tyskland og Frankrig. Skovene og jordbundene er i århundreder blevet plejet af skovkyndige, der, med rødder i gamle traditioner om bæredygtigt skovbrug, fremdyrker ekstraordinære, majestætiske træer.

Schwarzwald, også kaldet ”den sorte skov”, er en unik biotop, hvis navn refererer til de skyggende træarter, der gør skoven tæt og mørk. Skoven strækker sig over et stort, geografisk område i Sydvesttyskland nær floden Rhinen og tæt på grænsen til Frankrig og Schweiz. Det betyder, at skoven udgøres af flere skovområder med forskellige ejere og skovfogeder. Med sin gunstige beliggenhed, hvor bjerglandskab, dale og floder forenes, har Schwarzwald et selvregulerende og naturligt økosystem. Det giver grobund for en rig, balanceret vegetation, hvor de sundeste træer gror.

Schwarzwald forest - 2022 – Photo Hampus Berndtson - low res. -11.jpg

Schwarzwald i Sydvesttyskland

“Gennem årene har vi knyttet et helt særligt bånd til skoven i det sydvestlige Tyskland, ved navn Schwarzwald. Her vokser vores træer sig store, høje og stærke under de mest optimale vilkår.”

Thomas Aberle, Dinesen Skovingeniør

Schwarzwalds storslåede natur

Relationerne er vores fundament – også i skoven

Vores relation til skovenes ejere og skovfogederne rækker langt tilbage og er afgørende for udvælgelsen af de rette stammer. I skovene kender man hvert træ og ved, hvornår de er klar til at blive fældet og få nyt liv med Dinesen.

Dinesen samarbejder med skovfogeder i Schwarzwald, der praktiserer dyrkningsmetoden ”Dauerwald”, som er sammensat af de tyske ord ”Dauer” (vedvarende) og Wald” (skov). Det tætteste vi kommer på dansk, er det, vi kalder naturnær skovdrift, som handler om at lade skovene forløbe så naturligt som muligt, så skovene bevarer deres robusthed til at modstå f.eks. naturkatastrofer, sygdomme og insektangreb.

Schwarzwald forest – Sawmill Messmer - 2022 – Photo Hampus Berndtson - low res. -145.jpg

Savværk Messmer i Schwarzwald, hvor træet bliver gjort transportklart

Ansvarlig skovdrift

I et skovområde som Schwarzwald står træerne tæt, side om side, i et mix af mange forskellige sorter, med forskellige aldre, som deler pladsen og giver hinanden styrke. Biodiversiteten er høj i flora og fauna og gør, at træerne trives og vokser. De sorter, der spreder frø, formår at så sig selv, mens skovfogeder hjælper beplantningen af de andre sorter på vej, så diversiteten hele tiden opretholdes.

 Dinesens træstammer kommer fra familieejede skovområder, hvor hver familie lægger langsigtede planer for skovdriften og skovningen – altså hvordan skovene vedligeholdes på mest bæredygtigvis. Som regel er planerne 10-årige eller helt op til 100-årige og baserer sig på skovenes bevoksninger, tilstande og skovejernes behov, så man opnår den bedste løsning for skovene og produktionen.

Hvert træ er håndplukket

Skovningen i Schwarzwald bygger på konceptet plukhugst, hvilket betyder, at hvert træ ”plukkes” ét ad gangen. Hvor man andre steder rydder store arealer skov på én gang, er plukhugst det mest bæredygtige, da metoden bidrager til at vedligeholde det naturlige skovklima.
Derfor bliver Dinesens stammer udvalgt ét ad gangen, med afsæt i vores 
skovingeniøres unikke viden om hvert træs alder og historik. De følger træernes udvikling i skovene og vurderer, hvornår det giver bedst mening at fælde træet. Dette kommer blandt andet an på træets størrelse, hvor meget CO2 det har lagret i sin levetid, og hvor tæt bevoksningen er omkring – måske er der behov for at skabe mere lys og luft til de andre træer.

dinesen-wood-forester_john-pawson-chapel_unterliezheim-bayern.jpg
IMG_7768 kopia.jpg

Vores skovingeniører måler op

Et træ fældes

Når et Dinesen træ fældes i skoven, bliver det gjort med omhu. Vores skovingeniører udpeger det rette træ ud fra størrelse, højde og rethed – egenskaber, der giver træet Dinesen kvalitet.

Skovingeniøren udregner og måler, hvor træet vil falde, så træerne og planterne omkring beskyttes bedst muligt. I træet skærer skovingeniøren et snit og placerer en fældekile af jern, hvorefter han lader kædesaven udvide snittet, og træet falder som beregnet.

Lyset fylder skoven på ny. Mere vand og næring kan nu strømme til de resterende træer og skabe grobund for nye generationer af træer, der får plads til at række efter himlen. Ritualet gentager sig, og på den måde kopierer vi naturens regenerering.

Skovarbejderne går hver dag gennem skoven for at tilse fremtidens træer og holde øje med nye opgaver, der skal udføres, så skoven forbliver sund.

”En træfældning er et mindeværdigt ritual, hvor lyden af knasende træ, der løsner sig fra sin fod og falder mod skovbunden, skaber et spektakel i skovens dyb. Når et træ falder, bliver skoven stille. Alt omkring holder vejret i et splitsekund, hvorefter skoven ånder ind, og fuglene og insekterne igen fylder skoven med melodi.”

Vi arbejder med det bedste, naturen kan tilbyde

Et Dinesen træ er mellem 80 og 200 år gammelt og udvælges enkeltvis ud fra dets struktur og dimensioner, for at sikre, at hvert træ repræsenterer det bedste, naturen kan gro.

Vores råtræ stammer fra de fire forskellige træsorter: douglasgran, fyr, eg og ask.

Schwarzwald forest _ Douglas - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -114.jpg
Schwarzwald forest _ Douglas - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -127.jpg

Douglasgranen

Rank og slank knejser douglasgranen i skoven med en højde på op til 60 meter og en diameter på 1 meter. En af naturens giganter. Douglas bærer bløde, friskgrønne nåle, og barken varierer fra brun til grålig med en grov, korkagtig struktur. Træsorten stammer oprindeligt fra den nordamerikanske vestkyst, men blev indført i Europa i 1827. I dag gror
douglasgranen blandt andet i Schwarzwald og kan blive mellem 80 til 120 år gammel.

Når douglasgranen skæres til Dinesen Douglas planker kommer træets markante åretegninger og let rødlige farvetone til syne.

IMG_1911.jpg

Fyrretræet

Fyrretræet er et stærkt og skattet træ, som er tiden værd af vente på. Det gror langsomt og troligt i de tyske skove til mellem 120 og 220 år, indtil de har nået en ret og fyrstelig skikkelse. Fyrretræets nåle er snoede og blågrønne, med en dyb, furet bark i grå eller mørkebrun.

Dinesen Fyr er kendetegnet ved tætte årringe og en enestående kvalitet. Fyrretræets lige stamme giver exceptionelle planker med rene linjer og stolthed. For at sikre de smukkeste planker af højeste kvalitet udvælger og fælder vi ikke træerne, før årets første frost sætter ind.

Schwarzwald forest _ Oak - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -37.jpg

Egetræet

Egetræet er et imponerende syn i naturen. Livskraften og råstyrken kommer til udtryk i træets pragtpositur og alder, der kan nå 500 år. Egen er et løvtræ med karakteristiske, lappede blade, og barken er lysegrå, tyk og skorpet, når de har den bedste alder.

Dinesen Eg har personlighed og vitalitet, som afspejles i plankernes beskaffenhed, åretegninger og hårdhed. Egen er et træ med kraft, skønhed, stabilitet og holdbarhed, hvilket kommer smukt til udtryk i Dinesen Eg Natur og Classic samt i Dinesen HeartOak.

Schwarzwald forest _ Ash - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -189.jpg

Asketræet

Asketræet står stærkt, smukt og sandfærdigt, med en rank positur på op til 40 meter og en alder på op til 300 år. Asken har en lysegrå stamme. Mens træerne er unge, er barken glat, men når det ældes, bliver barken skorpet, med tætte, dybe revner. Askens blade er sammensat af mange lancet-formede og savtakkede småblade.

Træets naturlige skønhed og karakteristiske hårdhed bevares i Dinesen Ask. Hver planke indkapsler liv og linjestrøg, som skaber et næsten grafisk udtryk. Den dekorative struktur viser sig i årringene, hvor hver sæson har sat sit farvepræg. Resultatet bliver planker med et personligt udtryk og smukke lyse og mørke kontraster i dynamisk samspil.

Vores løfte om at udvise lige dele passion og respekt for naturen er drivkraften bag Dinesen Ask, der benytter de asketræer, hvis skæbne allerede er fældning.

Skov_Schwartswald_dinesen.jpg

Skovens alsidige landskab gør Schwarzwald helt unik 

Ansvaret for hele stammen – hele livet

Fordi vi følger træerne tæt allerede i deres liv i skoven, er det vores filosofi, at tage vare på træet også efter, det forlader sit naturlige habitat. Det er vores ansvar at give de træstammer, vi udvælger og fælder, et langvarigt liv som et Dinesen gulv eller i andre meningsfulde løsninger. Uanset hvilket formål træstammen opfylder efter sin tid i skoven, behandler Dinesen træet med respekt hele vejen, hele livet.

 

 

En del af naturen

Et Dinesen gulv er et naturprodukt - groet i skoven og leveret af træerne. Det er et unikt
stykke af naturen, der kan holde lige så længe, som træerne lever i skoven, hvis man
behandler det med respekt. Derfor kan et Dinesen gulv bestå i århundreder.

Vi mener, det smukkeste i verden er skabt af naturen. Perfekte ufuldkommenheder
opstår i træerne og giver dem karakter og personlighed som følge af årstiderne, jorden,
dyrene og insekterne, og ikke mindst menneskers påvirkning af miljøet og historiske
begivenheder. Alt kan spores og aflæses i træstammen, når det skæres til gulvplanker,
og netop dette gør et Dinesen produkt mageløst og uvurderligt. Et produkt, der kalder på
nænsomhed og respekt. Når vi omgiver os med naturens materialer, oplever vi til
gengæld træets positive indvirkninger på vores velvære og helbred.

Schwarzwald forest _ Douglas - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -113 (1).jpg

Douglasgraner står side om side i Schwarzwald 

Dinesen Produktion og værksted_Jels 02.jpg

Vi gør os umage i arbejdet med knaster 

Knasten – et skattet minde

Træet består af grene og blade, der samler lys til stammen og opmagasinerer næringsstoffer, så træet kan gro. Når vi forbereder træet til at blive gulvplanker, efterlader de afskårne grene små knaster i stammen, hvor grenene har groet. Knasterne er træets måde at bevare sine minder, og små fortællinger til os om, hvad træet har gennemlevet i skoven. Knasterne er vidnesbyrd om træets historie, hvor naturens kræfter har efterladt både ar og smukke spor. 

For os er en knast hverken en brist eller en skønhedsfejl. Det er tværtimod et smukt aftryk, der giver et gulv karakter og liv - et tegn, der minder os om naturens pragt. Knaster gør et Dinesen plankegulv unikt og afspejler et vigtigt æstetisk perspektiv på naturen.

IMG_0219 RC_RED_LIB (1).jpg

Vores HeartOak planker fæstnes med sløjfer i egetræ 

Dinesen Produktion og værksted_Jels 05.jpg

En HeartOak planke passerer gennem produktionen 

Vi respekterer træet som et levende materiale, og vi sætter en ære i at fremstille unikke gulve, hvor naturens rigdom bevares. Derfor giver vi hver en planke den opmærksomhed, den fortjener. Det betyder blandt andet, at knaster bliver bevaret og - hvis nødvendigt - repareret med forsigtighed, så træets personlighed respekteres. Det betyder også, at plankerne passerer gennem flere sæt hænder på deres rejse i produktionen, hvor de gentagne gange bliver kvalitetstjekket, så de kan blive til langvarige og enestående gulve.

Ligesom træer altid vil have grene, vil knaster altid være en naturlig del af et Dinesen plankegulv.

Tilmeld dig her

Log in

Opret

Indtast oplysninger herunder for at oprette en bruger

Glemt dit kodeord?

Subheader