Nøgle Succes Faktorer

Nedenfor er opstillet de mest centrale elementer (Nøgle Succes Faktorer) for en succesfuld montage af et Dinesen gulv.

Det er afgørende for et projekts succes, at der er taget højde for disse elementer inden arbejdets opstart, da dette vil definere det endelige resultat.

The building must be sealed from the elements
1. Bygningen skal være lukket, tør og fri for byggefugt

Klimaskærmen inkl. døre og vinduer skal være monteret og tætnet. Der skal fra montagens start og fremadrettet kunne opretholdes et stabilt indeklima på 18 - 25 °C ved 35 - 65% rF.

Konsekvenser ved afvigelse af ovenstående vil bl.a. være dimensionsændringer og krumning.


2. Modtagelse og opbevaring af gulvplanker
Leverancen skal altid tjekkes for transportskader. Ved eventuelle skader noteres dette på fragtbrevet, og Dinesen kontaktes hurtigst muligt. 

Gulvplankerne skal bæres ind straks ved levering og må under ingen omstændigheder ligge udenfor. 

Gulvplankerne skal lægges med det samme. Om vinteren bør plankerne dog opbevares i det rum, hvor de skal lægges, 1-2 døgn inden lægningen påbegyndes. 

Ved kortere opbevaring skal gulvplankerne opbevares indenfor i et lukket, tørt og varmt rum. De lægges på underlagsstrøer og pakkes tæt i plast - også på undersiden. 


The subfloor must be level and straight
3. Undergulvet skal være ret og plant
Det er afgørende at undergulvet er ret og plant, da det færdige gulv ellers vil reflektere disse ujævnheder og/eller give anledning til lyddannelse eller ustabilitet.

Dette er særlig vigtigt ifm. med støbte undergulve, da disse er mere krævende at rette op, uden at påvirke tid og økonomi betragteligt.


The concrete must be dry and sufficiently strongThe concrete must be dry and sufficiently strong
4. Betonen skal være tør og tilstrækkelig stærk
En destruktiv betonfugtprøve skal udtages senest 14 dage inden montagestart. Det skal være en præcis, destruktiv prøve. Overflademålinger alene anses ikke som tilstrækkeligt retvisende.

Betonen skal ved fuldklæbning have en tilstrækkelig høj styrke. Kravet er jf. ISO17178 og EN14293: CT-C30-F5. (CT: Cement baseret, -C30 (trykstyrke: 30N/mm²), -F5 (bøjningsstyrke: 5N/mm²).
Udtræksstyrken skal minimum være 1,5N/mm².

Afretningslag (Anbefales som udgangspunkt ikke - slib i stedet betonen)
Anvendes der et afretningslag over betonen, skal dette lag have de samme styrkeegenskaber som denne og være udstøbt på en måde, så styrken overføres mellem de 2 lag - typisk ved at afrense betonen og udlægge en hæfteprimer inden støbning (hvis denne har en dampspærende effekt, skal det oplyses).

Det skal i den forbindelse afklares med primer- og limproducenten, at afretningslaget er kompatibelt med både primer og lim (cementbaseret).


Underfloor Heating
5. Særligt ifm. gulvvarme
Gulvvarme er fuldt ud kompatibelt med Dinesen gulve. Der er imidlertid nogle få forholdsregler:

- Det er vigtigt at VVS-entreprenøren tryktester systemet, så det sikres, at der ikke er nogle lækager. Endvidere er det vigtigt at rørene er dimensioneret til rummene, og at termostaterne fungerer.

- I tilfælde af at gulvvarmen er indstøbt i beton, skal oversiden af slangerne være min. 45 mm under overfladen.

- Gulvvarmen skal have været i drift i 30 dage før gulvmontagen starter (også om sommeren), idet denne proces tilsikrer at evt. restporefugt transporteres op til overfladen og fordamper.

- I første driftsuge (når gulvet er monteret) må fremløbstemperaturen ikke overstige 25 °C. Efter første uge kan varmen øges med max. 5 °C hver anden dag, indtil den ønskede overfladetemperatur er opnået (max 27 °C).


6. Tørretid
Overfladebehandlingen bestemmer gulvets endelige udtryk og krav til vedligehold. Endvidere er det bestemmende for den tørretid, der er behov for - både mellem behandlinger og efter sidste behandling. Det er derfor vigtigt, at der tages højde for tørretiden i tidsplanen.

Tilmeld dig her

Log in

Opret

Indtast oplysninger herunder for at oprette en bruger

Glemt dit kodeord?

Subheader