oak-planks_floor_natural-oil_menu-the-audo_norm-architects_copehangen_dinesen.jpg

Blandede Bredder

Skap et sansespill med Blandede bredder av Dinesens massive planker.

Opplev hvordan massive planker i vekslende breddedimensjoner tilfører en helt spesiell dynamikk og liv til gulvet. Ved å kombinere bredere og smalere planker i samme løsning, trer plankenes karakter frem en for en, og det oppstår et naturlig, nesten musikalsk samspill.

Sansene beveges når øynene glir over plankenes blandede bredder, som tangentene i klaveret som spiller en lydløs melodi, og man fornemmer øyeblikkelig at man har valgt noe ekstra til gulvet som gjør uttrykket unikt.

Dinesen-Mixed-widths_3543w.jpg

Løsninger med Blandede bredder harmonerer vakkert med at tømmeret får et så langt et liv som mulig.

Treets runde stamme gir helt naturlig planker i forskjellige dimensjoner, fra kjernens innerste, grandiose bredder til smalere formater fra de ytre lagene. Man verdsetter med andre ord det treet kan prestere, og utnytter proporsjonene fullt ut.

Dinesen-Oslo-showroom-1.jpg
oak-flooring_natural-oil_menu-the-audo_norm-architects_dinesen.jpg

Blandede bredder - The Audo

heartoak-floor_natural-oil_beverley-residence_egg-chair_dinesen.jpg

Blandede Bredder - Beverley Residence

Hver plankes unike uttrykk trer plankenes karakter vakkert frem i vekselvirkningen mellom bredere og smalere dimensjoner.

Blandede bredder viser at man verdsetter originale løsninger som skiller seg ut fra mengden.

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Start din mødebooking her


Kontakt os


Fortell oss om prosjektet ditt

Vedlegg eventuelt planløsning eller oppsett for prosjektet ditt.
Personvern
Nyhetsbrev

Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader