Dinesen-production.jpg (1)

Fremstillingen

Høy kvalitet og solid håndverk har alltid vært hjørnesteinen i vår bearbeiding av tømmeret. I dag er moderne teknologi også en naturlig del av vår produksjon, som den gang som nå ligger i Danmark.

Dinesen har alltid holdt til i den lille byen Jels i Danmark. Det var her det hele begynte med Jels Savverk, og det er her det i dag fremstilles planker i beste kvalitet. Erfaringen med tre har gått i arv fra første til femte generasjon, og den grunnleggende filosofien har alle dager vært å utnytte så mye som mulig av tømmeret av respekt for naturen.

produktion_Dinesen.jpg
Dinesen-production-1.jpg

Med hjertet på rette sted

Familievirksomheten er vokst en hel del siden den ble grunnlagt i 1898, da tømmeret ble håndtert med enkelt verktøy på få kvadratmeter på sagbruket. I dag råder Dinesen over 15 000 kvadratmeter, hvor ny teknologi og spesialmaskiner gjør prosessen litt enklere. Men det er fortsatt mennesker som sikrer kvaliteten og sørger for at håndverket er i orden. Man merker pasjonen for tre over alt i produksjonen, hvor den enkelte medarbeideren går opp i selv den minste detalj.

Dinesen-production-3.jpg (1)
Dinesen-production-4.jpg

Hva naturen gir mulighet for

Vi tar alltid utgangspunkt i tømmeret, og hver enkelt stamme blir til unike planker i flere forskjellige dimensjoner for å få den aller beste utnyttelsen. Samtidig sørger vi for å tilpasse de naturgitte mulighetene til kundenes ønsker. Vi har mange bestillinger, men yter en konsentrert innsats for hver enkelt.

En lang prosess

Fremstillingen er i sin helhet lang og begynner med at de store stammene skjæres til planker. Deretter stables plankene slik at luften kan sirkulere mellom lagene. Etter lufttørkingen er det tid for å ovnstørke plankene. Vi har egne tørkestuer for selv å kunne styre tørkeprosessen som er svært avgjørende for plankenes kvalitet. Av hensyn til miljøet varmer vi opp tørkestuene med biobrensel, og dessuten gjenvinner vi overskuddsvarmen. Ved sagen blir de massive plankene kantskåret omhyggelig slik at vi utnytter mest mulig av det felte treet. Heretter blir plankene høvlet i et moderne anlegg, før de sendes videre til kvalitetskontrollen.

Håndverk og kvalitetskontroll

Hver eneste planke blir kontrollert mange ganger i løpet av fremstillingen i vår bestrebelse på å levere kompromissløs kvalitet til våre kunder. Faktisk går plankene gjennom minst 20 hender på den lange veien gjennom produksjonen. Vi har et helt område som vi kaller kvalitetskontrollen, hvor vi minutiøst gjennomgår planke for planke.

Blant annet tar vi omhyggelig hånd om kvistene. Hvis det er behov for det, blir de reparert eller skiftet ut. Nye kvister blir med stor omhu satt fast med et spesielt kvistlim for å sikre plankens kvalitet.

En siste hånd og siste blikk

Etter kvalitetskontrollen blir plankene pusset en ekstra gang, slik at de får en behagelig overflate. Og først når de har blitt vurdert enda en gang på kvalitet og utseende, er plankene klare for å bli pakket og sendt til nær og fjern.

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Start din mødebooking her


Kontakt os


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader