Del

Prosjekt Hephaistos

Fire bærekraftige paviljonger i Dinesen rest-tre

29 studenter fra Det Kongelige Akademi i Danmark har i fellesskap designet og bygget fire paviljonger for utstillingen "H22 City Expo - The making of a smarter city" 2022 i Helsingborg, Sverige. Visjonen var å gi en idé om fremtidige boligformer med fokus på bærekraft og inkluderende design. Prosjekt Hephaistos er realisert i samarbeid med IKEA, Association of Young People with Handicap (SUMH), Bevica Foundation og Dinesen, som har levert restvirke til konstruksjonen.

Eksterne samarbeidspartnere:

Camp Tillsammans-prosjektet er kuratert av Spacon & X. De fire paviljongene er sponset av IKEA, SUMH, Bevica Fonden og Dinesen. Les mer om utstillingen og H22 City Expo (https://www.h22cityexpo.com)

Bachelorstudentene tok med seg sin kombinerte erfaring fra 1. og 2. semester ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab til prosjektet. Sammen har deskapt et demokratisk designprosjekt i størrelsesorden 1:1. I løpet av prosessen jobbet studentene sammen med ungdom fra SUMH med fokus på hvordan utformingen påvirket de unges ulike fysiske begrensninger.

Resultatet er fire fenomenologiske utstillingspaviljonger konstruert av Dinesen rest-tre, hvor hver paviljong uttrykker sitt eget tema, henholdsvis lyd, lys, duft og det taktile. Paviljongene er en del av Camp Tillsammans-prosjektet, hvor fire universiteter – MIT i Massachusetts, USA, ECAL i Sveits, Lund University i Sverige og Det Kongelige Akademi i Danmark – har bidratt med sine visjoner om et bærekraftig og kollektivt design for fremtiden.

Semester responsible

Martin Marker Boccardi Christensen 

Joshua Waterstone

 

Students

Helena Bjørn Aaskov, Omar Arafat Elsayed Abdelmobdy, Olivia Tofte Abelin, Mohammed Hasan Moh’d Al Sbeih, Frida Ravn Abildgaard, Tobias Röjle Broström, Blanca Lara Castaneda Bjarnarson, Sebastian Keis Christiansen, Poul Ingvorsen Dall, Amanda Helena Floer, Lukas Hammerlin, Viktoria Bergvall Hansen, Gustav Hingebjerg Heltoft, Lea Holtoug, Mikkel Thorning Kristensen, Simon Albrecht Kvien, Mads Leer, Caroline Hjorth Lehmann, Selma Lindholm Levinsen, Cecilie Møller Madsen, Maja Stausbøll Pedersen, Andreas Vindedal Roald, Mathea Louise Rognerud, Annalena Sass,  Clea Hazel Siegumfeldt-Prendergast, Emilie Skalbo, Laura Krogh Thomassen

 

Teachers
Alex Hummel Lee, Rasmus Thue Tobiasen, Sofie Højgaard Hansen & Jacob Billesbølle

 

 

 

 

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

When signing up, you accept our privacy policy terms.

Register

Enter details below here to create an account

Forgot your Password?

Subheader

Log in