Før legging

Det er viktig, at du forbereder deg grundig før leggingen.

Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste resultatet, slik å gulvet kan holde i generasjoner.

Plankene våre er svært godt egnet for gulvvarme. Les mer om gulvvarme og om fukt i forbindelse med Dinesen-gulv i vår 'Gulvvarme' veiledning.

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss. For bestilling og kjøp av produkter i pleieserien henvises til vår webshop.

Download Se mer

test academy2.jpg

FAQ

 • 1. Kommer det flere sprekker og lignende skader med gulvvarme?

  Svar: Hvis luftfuktigheten holdes mellom 30 og 60 % RF, vil gulvvarmen ikke gi anledning til sprekker m.m. Hvis gulvets overflatetemperatur overstiger 27 °C, vil det bringe luftfuktigheten under 30 %, hvilket vil kunne utpine treet og danne sprekker. Lav luftfuktighet og mangelfullt vedlikehold kan gi små sprekker.

 • 2. Blir svinnrevnene større med gulvvarme?

  Svar: Tre vil alltid søke å finne en likevektsfuktighet betinget av den omgivende luften. Dinesen gulv er tørket ned til 8-10 % og vil, uansett om det er gulvvarme eller ei, svinne om vinteren, hvor luftfuktigheten er lav. Med en romfuktighet mellom 40 og 45 % RF vil treet innstille seg på 8 % trefukt. Faller luftfuktigheten til 30 % RF, vil treet innstille seg på 6 % og derfor svinne. Gulvvarmen vil ikke i seg selv gi større svinnrevner. Jo høyere overflatetemperatur, desto større svinnrevner. Forvent at plankene gjennomsnittlig svinner med ca. 1 % av bredden, jf. Tabell 1.

 • 3. Vil plankene krumme mer med gulvvarme?

  Svar: Gulvplanker vil med årstidsvariasjonene få en lille krumning. Det er treets natur og oppstår helt uavhengig av gulvvarmen, og har ingen betydning. Større krumninger oppstår kun hvis det er fuktproblemer i huset eller hvis byggefukten ikke har vært fjernet før legging av gulvplankene.

 • 4. Knirker gulvet mer med gulvvarme?

  Svar: Hvis Dinesens anbefalinger om temperatur og luftfuktighet overholdes, vil gulvene ikke knirke på grunn av gulvvarmen. Knirkelyder oppstår oftest på grunn av for våte tilfarere, for stor tilfareravstand eller for dårlig oppklossing. Store utsving i temperatur eller luftfuktighet kan dog medføre at enkelte planker forbigående knirker litt.

 • 5. Hvorfor må overflatetemperaturen ikke overstige 27 °C?

  Svar: En temperatur over 27 °C vil ikke være behagelig. Hvis temperaturen overstiger 27 °C, vil luftfuktigheten kunne bli lavere enn 30 % RF, hvilket vil uttørke treet med risiko for sprekker og riper. Hvis ellers huset er tilstrekkelig isolert, vil det aldri bli nødvendig med en så høy temperatur.

 • 6. Kan man oppnå en tilstrekkelig høy romtemperatur gjennom tykke, massive gulvplanker?

  Svar: Man kan saktens oppnå en romtemperatur på ca. 20 °C. Det krever naturligvis at huset er isolert korrekt og at øvrige råd og anbefalinger i Dinesens veiledninger er fulgt. I eldre hus med mangelfull isolering vil det oftest være nødvendig med supplerende varmekilde.

 • 7. Er energiforbruket høyere med massive gulv enn med 15 mm lamellgulv?

  Svar: Da tre har en isolerende virkning, er det et varmetap opp gjennom konstruksjonen. Det betyr at jo tykkere et lag varmen skal igjennom, desto større blir varmetapet. Det vil derfor kreve en høyere fremløpstemperatur under et tykt gulv å oppnå samme overflatetemperatur som på et tynt lamellgulv. Det er dog ikke ensbetydende med at energiforbruket blir vesentlig større.

 • 8. Blir energiforbruket høyere når fremløpstemperaturen heves?

  Svar: Når vannet skal varmes opp til 45 °C i stedet for 35 °C for første gang, krever det litt mer energi, men under den etterfølgende driften spiller det ingen rolle. Det skyldes at energiforbruket utelukkende avhenger av temperaturforskjellen på fremløpsvannet og returvannet.

 • 9. Hvorfor er det viktig at gulvvarmen startes opp korrekt?

  Svar: Treet trenger å venne seg langsomt til temperaturendringene. Går det for fort med å starte opp varmen, vil treet kunne krumme. Det gjelder både ved første oppstart etter legging og ved eventuell senere oppstart i vinterhalvåret.

 • 10. Hva er fordelen ved en overflatebehandling med olje i forbindelse med gulvvarme?

  Svar: Oljen forsegler overflaten og holder på treets naturlige fuktinnhold, hvilket motvirker uttørking av plankegulvet.

 • 11. Kan lut og såpe anvendes på Douglas og Furu i forbindelse med gulvvarme?

  Svar: Ja. Det er dog viktig at man er oppmerksom på gulvets tilstand og vasker det i overensstemmelse med Dinesens anbefalinger. Gulvet trenger fukt, såpe samt korrekt pleie for å unngå små uttørkingssprekker i treets overflate.

 • 12. Hva betyr romtemperaturen for energiforbruket?

  Svar: Hvis romtemperaturen senkes fra 22 °C til 21 °C, kan det spares ca. 10 % i varmeforbruk.

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Ved å registrere deg, godtar du vår personvernpolicy.

Start din mødebooking her


Kontakt os


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader