oak-planks_floor_natural-oil_menu-the-audo_norm-architects_copehangen_dinesen.jpg

Blandade Bredder

Skapa ett sinnesspel med Blandade Bredder av Dinesen massiva plankor.

Upplev hur massiva plankor i olika breddimensioner ger golvet en mycket speciell dynamik och liv. Genom att kombinera breda och smala plankor i samma lösning framhävs var och en av plankorna och där uppstår ett naturligt, nästan musikaliskt samspel.

Sinnena påverkas när ögonen sveper över plankornas blandade bredder, likt tangenter på ett piano som spelar en ljudlös melodi, och man känner omedelbart de särskilda överväganden i valet av golv som gör uttrycket unikt.

Dinesen-Mixed-widths_3543w.jpg

Lösningar med Blandade Bredder harmonierar vackert med att råvirket får så lång livslängd som möjligt.

Trädets runda stam ger helt naturligt plankor i olika dimensioner, från kärnans inre imponerande bredder till smalare format från de yttre skikten. Med andra ord värdesätter man vad trädet kan åstadkomma och utnyttjar proportionerna till fullo.

Dinesen-Oslo-showroom-1.jpg
oak-flooring_natural-oil_menu-the-audo_norm-architects_dinesen.jpg

Blandade Bredder - The Audo

heartoak-floor_natural-oil_beverley-residence_egg-chair_dinesen.jpg

Blandade Bredder - Beverley Residence

Det unika uttrycket för varje planka framhävs vackert i växelspelet mellan breda och smala dimensioner.

Blandade Bredder uttrycker en hög grad av övervägande i jämförelse med originallösningar, som skiljer sig från mängden.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Boka ett möte — vi står redo att hjälpa dig


Contact Us


Berätta om ditt projekt

Bifoga planlösning eller layout för ditt projekt, om möjligt.
Samtycke
Nyhetsbrev

Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader