Dinesen-the-wood.jpg

The Wood

Vårt råvirke kommer från de fyra olika träslagen; Douglas, Ek, Ask och Furu.

 

Douglas

Douglas-trädet kan bli upp till 60 meter högt och 1 meter i diameter. Trädslaget kommer ursprungligen från den nordamerikanska västkusten men introducerades i Europa 1827. Idag hittar man bland annat de stolta träden på mellan 80 och 120 år i Schwarzwald.

Ek

Eken kan bli mer än 200 år gammal och har massor av personlighet. I skogen finns allt från slanka och eleganta till tjocka och kraftfulla ekar. Gemensamt för dem är att det är fullvuxna träd med stor stabilitet och hållbarhet.

Ask

Starkt, vackert och sannfärdigt. Alla tre ord kännetecknar Dinesen Ask, som omfattar en kollektion av enastående plankgolv i ask. Ask, som kännetecknas av förtrollande kontraster och extraordinär styrka, hotas av trädsjukdomen askskottsjuka. Vårt löfte om att uppvisa lika stor del passion som respekt för naturen är drivkraften bakom denna kollektion, där endast de träd vars öde redan är fällning används.

Furu

De långsamtväxande, tyska tallarna kännetecknas av sina täta årsringar och enastående kvalitet. Endast de bästa av de 130 till 200 år gamla träden tar sig igenom nålsögat. För att garantera de vackraste plankorna av hög kvalitet väljer och fäller vi inte träden förrän årets första frost sätter in. Det är avgörande för kvaliteten.

Urvalsprocessen

Dinesen får de mest lämpliga träden genom de goda kontakter vi har upparbetat under många år. Varje enskilt träd väljs utifrån kvalitetskriterier som rakhet, årsringar, kvistar och harmoni och det är få träd som är tillräckligt bra. Av en ek är det sällan mer än de nedersta 3 till 7 metrarna som uppfyller Dinesens kvalitetskrav. Av Douglas-trädet kan vi normalt bara använda de nedersta 5 till 10 metrarna och ibland upp till 15 meter. Eftersom det är så få träd som klarar att ta sig igenom nålsögat, ser vi till att utnyttja de utvalda träden på bästa sätt.

En del av naturen

Vad är en kvist? Det kan verka som en enkel fråga, men svaret betyder allt för oss.

Rent tekniskt så är kvistar det som är kvar av de grenar som växt ut från trädets stam. På så sätt är kvistar ett vittnesbörd om trädets historia där naturens krafter har lämnat både ärr och vackra avtryck.

För oss är en kvist varken en brist eller ett skönhetsfel. Det är tvärtemot ett vackert avtryck som ger ett golv karaktär och liv. Kvistar gör plankgolvet unikt och är en viktig estetisk aspekt som är bra att ha i åtanke om du överväger ett nytt golv.

I vår produktion undersöker vi varje enskild kvist noga och vid behov repareras eller byts kvistarna ut för hand. Detta gör vi för att kunna garantera kvaliteten och ett respektfullt utnyttjande av det fällda trädet.

Precis som träd alltid har grenar, kommer kvistar alltid att vara en naturlig del av ett Dinesen plankgolv.

DinesenDouglas copy (1).jpg
Knot-in-douglas-floor.jpg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Boka ett möte — vi står redo att hjälpa dig


Contact Us


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader