Innan läggning

Det är viktigt att du förbereder dig grundligt innan läggning.

Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet så golvet kan hålla i generationer.

Våra plankor är väl lämpade för golvvärme. Läs mer om golvvärme och fukt i samband med Dinesen plankgolv i vår 'Golvvärme' vägledning.

Har du behov för ytterligare råd eller vägledning om Dinesen golv, är du välkommen att kontakta oss. För beställning och köp av vårdprodukter hänvisas till vår webbshop.

Download

test academy2.jpg

FAQ

 • 1. Medför golvvärme att det uppstår fler springor eller liknande skador?

  Svar: Om luftfuktigheten hålla mellan 30 och 60 % RF ska golvvärmen inte ge anledning till springor osv. Om golvets yttemperatur överstiger 27 °C kommer luftfuktigheten att bli under 30 %, vilket kan bidra till uttorkat trä och att sprickor uppstår. Låg luftfuktighet och bristande underhåll kan ge småsprickor.

 • 2. Blir sprickorna större pga. golvvärme?

  Svar: Trä försöker alltid att finna en fuktighetsbalans med sin omgivning. Dinesen golv är torkat ned till 8-10 % och kommer, oavsett om där är golvvärme eller ej, att krympa under vintern, då luftfuktigheten är låg. Med en rumsfuktighet mellan 40 och 45 % RF kommer träet att få en träfukt på 8 %. Faller luftfuktigheten till 30 % RF, blir träets fuktighet 6 %, vilket medför att träet krymper. Golvvärmen vill i sig själv inte ge några större sprickor. Ju högre yttemperatur, desto större sprickor. Man kan förvänta att plankorna i genomsnitt krymper med ca 1 % av bredden, se tabell 1.

 • 3. Kommer plankorna att bukta mer med golvvärme?

  Svar: Golvplankorna får med årstidsvariationerna en liten buktning. Det ligger i träets natur och uppstår oavsett om man har golvvärme eller ej och saknar betydelse. Större buktningar uppstår endast om huset har ett fuktproblem eller om byggfukten inte torkats ut innan golvläggning.

 • 4. Knarrar golvet mer med golvvärme?

  Svar: Om Dinesens rekommendationer gällande temperatur och luftfuktighet uppfylls, kommer golven inte att knarra på grund av golvvärmen. Golvknarr beror oftast på fuktiga reglar, för stort avstånd mellan reglarna eller för dåligt regelstöd. Stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet kan dock medföra att enskilda plankor knarrar lite.

 • 5. Varför får yttemperaturen inte överstiga 27 °C?

  Svar: En temperatur över 27 °C är inte behaglig. Om temperaturen överstiger 27 °C kan luftfuktigheten bli lägre än 30 % RF, vilket torkar ut träet med risk för sprickor och springor. Om huset är välisolerat blir det aldrig nödvändigt att ha en så hög temperatur.

 • 6. Kan man uppnå tillräcklig hög rumstemperatur genom tjocka, massiva golvplankor?

  Svar: Det går absolut att få en rumstemperatur på ca 20 °C. Det kräver naturligtvis att huset är välisolerat och att övriga råd och rekommendationer i Dinesens vägledningar har följts. I äldre hus med bristfällig isolering är det oftast nödvändigt med kompletterande värmekällor.

 • 7. Blir energiförbrukningen högre med massiva plankgolv än med 15 mm lamellträgolv?

  Svar: Eftersom trä har en isolerande effekt, uppstår en värmeförlust genom hela konstruktionen. Det betyder att ju tjockare lager som värmen ska igenom, desto större blir värmeförlusten. Det kommer därför att behövas en högre tilloppstemperatur under ett tjockt golv för att uppnå samma yttemperatur än under ett tunnare golv. Det är dock inte detsamma som att energiförbrukningen blir väsentligt större.

 • 8. Blir energiförbrukningen högre när tilloppstemperaturen höjs?

  Svar: Första gången vattnet ska värmas upp till 45 °C istället för 35 °C, kräver det lite mer energi, men under tiden därefter spelar det ingen roll. Det beror på att energiförbrukningen enbart beror på temperaturskillnaden mellan tilloppsvattnet och returvattnet.

 • 9. Varför är det viktigt att golvvärmen startas riktigt?

  Svar: Träet ska ha lov att långsamt vänja sig till temperaturförändringarna. Går det för snabbt med uppstarten av värmen, kan träet bukta sig. Det gäller både vid första start efter golvet lagts och vid eventuell senare uppstart under vinterhalvåret.

 • 10. Vad är fördelen med en ytbehandling med olja i samband med golvvärme?

  Svar: Oljan förseglar ytan och håller på träets naturliga fuktinnehåll, därmed förhindrar man uttorkning av golvet.

 • 11. Kan lut och såpa användas på Douglas och Furu i samband med golvvärme?

  Svar: Ja. Det är dock viktigt att man är uppmärksam på golvets välbefinnande och tvättar det enligt Dinesens rekommendationer. Golvet behöver fukt, såpa samt korrekt skötsel för att undvika små uttorkningssprickor på träets yta.

 • 12. Vad betyder rumstemperaturen för energiförbrukningen?

  Svar: Om rumstemperaturen kan sänkas från 22 °C till 21 °C, kan man spara ca 10 % i värmeförbrukningen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.

Boka ett möte — vi står redo att hjälpa dig


Contact Us


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader