Läggning

Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg.

Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet så golvet kan hålla i generationer.

Har du behov för ytterligare råd eller vägledning om Dinesen golv, är du välkommen att kontakta oss. För beställning och köp av vårdprodukter hänvisas till vår webbshop.

Download Se mer

test academy.jpg

FAQ

 • 1. Kräver ett Dinesen golv en speciell underkonstruktion?

  Svar: Nej. Våra golv kan läggas på de flesta vanliga underlag såsom regelkonstruktioner, träbaserade skivor och betonggolv. Det är dock viktigt att våra tekniska vägledningar följs noggrant.

 • 2. Kan golvet läggas flytande?

  Svar: Nej. Ett Dinesen golv ska alltid antingen skruvas fast till underlaget eller hellimmas. Observera att golvplankorna aldrig får limmas på långsidorna.

 • 3. Varför ska golvet läggas med avstånd till väggen?

  Svar: Avståndet till väggar, rörgenomföringar etc. måste göra plats för den expansion som kommer att uppstå när träet under sommaren absorberar fukt och blir bredare. Man ska därför alltid komma ihåg att lägga golvet med 10-15 mm avstånd till väggen.

 • 4. Är man då tvungen till att montera golvlister för att dölja detta avstånd?

  Svar: Nej. Man kan påföra en elastisk fog eller något annat flexibelt material för att få en snygg avslutning på golvet. Det är bara viktigt att man inte begränsar golvets möjlighet för att röra sig.

 • 5. Kan golvet läggas utan expansionsfogar i golvytan?

  Svar: Ja. Dinesen plankor fixeras individuellt till underlaget, inte till varandra, och därför finns det inget behov för expansionsfogar. Det ger t.ex. möjlighet till en genomgående golvyta, om man inte har trösklar i sina dörrar.

 • 6. Varför ska ett Dinesen golv inte acklimatiseras innan läggning?

  Svar: Dinesen golvplankor torkas till ett fuktinnehåll på 8-10 %, vilket motsvarar ett normalt inomhusklimat. Lagras plankorna innan läggning kan det leda till att de absorberar eller avger fukt med felaktiga rörelser senare som följd. Under vintern bör plankorna ligga i det rum där de ska läggas 1 till 2 dygn innan läggningen påbörjas.

 • 7. Kan ett Dinesen golv läggas när som helst på året?

  Svar: Ja. Golvplankorna levereras med ett kontrollerat fuktinnehåll som är relevant för inomhusklimat. De ska inte acklimatiseras, utan läggas direkt efter leverans, och därför har årstiden ingen betydelse. Under vintern bör plankorna ligga i det rum där de ska läggas 1 till 2 dygn innan läggningen påbörjas. Byggnaden ska vara stängd, torr och varm samt fri från byggfukt, jämför med Dinesens vägledningar.

 • 8. Hur länge ska betonggolvet torka innan Dinesen golvet kan läggas?

  Svar: Torkning av ett betonglag är inte en exakt vetenskap, utan en process som är beroende av många olika faktorer som t.ex. tid, temperatur och luftfuktighet. Det kan lätt ta 4-6 månader och det är därför oerhört viktigt att avsätta tid för torkning av betonglaget i byggprocessen. Vi rekommenderar starkt att få mätt den faktiska restfukten innan golvet läggs.

 • 9. Ska där alltid användas en ångspärr?

  Svar: Vid konstruktioner där fukt kan förekomma på grund av byggfukt eller långvarig fuktexponering, rekommenderas det att alltid använda en ångspärr. Som huvudregel kräver ett nygjutet betonggolv alltid en ångspärr. Placeringen och behovet av ångspärren beror på den givna konstruktionen.

 • 10. Kan man själv lägga ett Dinesen golv?

  Svar: I princip ja. Våra rekommendationer är alltid att man får en erfaren hantverkare med rätt kompetens till att lägga golven, eftersom små detaljer kan ha stor betydelse för det färdiga golvet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.

Boka ett möte — vi står redo att hjälpa dig


Contact Us


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader