Nøkkelsuksessfaktorer

Nedenfor er oppstilt de mest sentrale elementene (nøkkelsuksessfaktorene) for en vellykket montering av et Dinesen-gulv.

Det er avgjørende for et prosjekts suksess at det er tatt høyde for disse elementene før arbeidet startes opp, da dette vil definere det endelige resultatet.

The building must be sealed from the elements
1. Bygningen må være lukket, tørr og fri for byggfukt

Klimaskjermen inkl. dører og vinduer må være montert og tetnet. Det må fra monteringen starter og videre fremover kunne opprettholdes et stabilt inneklima på 18-25 °C ved 35-65 % RF.

Konsekvenser ved avvik fra ovenstående vil bl.a. være funksjonsendringer og krumning.2. Mottak og oppbevaring av gulvplanker
Leveransen må alltid sjekkes for transportskader. Ved eventuelle skader noteres dette på fraktbrevet, og Dinesen kontaktes hurtigst mulig.

Gulvplankene må bæres inn straks ved levering og må under ingen omstendigheter ligge utenfor.

Gulvplankene må legges umiddelbart. Om vinteren bør plankene imidlertid oppbevares i det rommet der de skal legges, i 1-2 døgn før leggingen.

Ved kortere oppbevaring må gulvplankene oppbevares inne i et lukket, tørt og varmt rom. De legges på undergulv på tilfarere og pakkes tett i plast - også på undersiden.The subfloor must be level and straight
3. Undergulvet må være rett og plant
Det er avgjørende at undergulvet er rett og plant, da det ferdige gulvet ellers vil gjenspeile ujevnheter og/eller gi anledning til lyddannelse eller ustabilitet.

Dette er spesielt viktig i forbindelse med støpte undergulv, da disse er mer krevende å rette opp uten å påvirke tid og økonomi betydelig.The concrete must be dry and sufficiently strongThe concrete must be dry and sufficiently strong
4. Betongen må være tørr og tilstrekkelig sterk
En destruktiv betongfuktprøve må tas senest 14 dager før monteringen starter opp. Det må være en nøyaktig, destruktiv prøve. Overflatemålinger alene anses ikke som tilstrekkelig pålitelige.

Betongen må ved fullklebing ha en tilstrekkelig høy styrke. Kravet er jf. ISO 17178 og EN 14293: CT-C30-F5 (CT: Sementbasert, -C30 (trykkstyrke: 30 N/mm²), -F5 (bøyestyrke: 5 N/mm²).

Uttrekksstyrken må minimum være 1,5 N/mm².


Avrettingslag – (Anbefales i utgangspunktet ikke - slip i stedet betongen)
Brukes et avrettingslag over betongen, må dette laget ha de samme styrkeegenskapene som betongen og være støpt ut på en måte slik at styrken overføres mellom de 2 lagene - typisk ved å rense betongen og legge ut en heftprimer før støping (hvis denne har en dampsperrende effekt, må dette opplyses).

I den forbindelse må det avklares med primer- og limprodusenten at avrettingslaget er kompatibelt med både primer og lim (sementbasert).Underfloor Heating
5. Spesielt i forbindelse med gulvvarme
Gulvvarme er fullt ut kompatibelt med Dinesen-gulv. Det er imidlertid noen få forholdsregler:

- Det er viktig at VVS-entreprenøren trykktester systemet, slik at det sikres at det ikke er noen
lekkasje. I tillegg er det viktig at rørene er dimensjonert til rommene, og at termostatene fungerer.

- I tilfelle av at gulvvarmen er støpt inn i betong, må oversiden av slangene være min. 45 mm under overflaten.

- Gulvvarmen må ha vært i drift i 30 dager før gulvmonteringen starter (også om sommeren), fordi denne prosessen sikrer at evt. restporefukt transporteres opp til overflaten og fordamper.

- I første driftsuke (når gulvet er montert) må fremløpstemperaturen ikke overstige 25 °C. Etter første uke kan varmen økes med maks 5 °C annenhver dag til ønsket overflatetemperatur er oppnådd (maks 27 °C).6. Tørketid

Overflatebehandlingen bestemmer gulvets endelige uttrykk og krav til vedlikehold. I tillegg er det bestemmende for den tørketiden det er behov for - både mellom behandlinger og etter siste behandling. Det er derfor viktig at det tas høyde for tørketiden i tidsplanen.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev

When signing up, you accept our privacy policy terms.

Register

Enter details below here to create an account

Forgot your Password?

Subheader

Log in