Gulvvarme under Dinesen gulv

Plankene våre er svært godt egnet for gulvvarme. Vi anbefaler gulvvarme under Dinesen gulv som en både komfortabel og holdbar løsning.

 

Rundt 80 % av våre prosjekter etableres med gulvvarme. Vi har årelang erfaring med gulvvarme under massive gulv, og det er en uproblematisk løsning når nedenstående forhold tas i betraktning.

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss. For bestilling og kjøp av produkter i pleieserien henvises til vår webshop.

FAQ

 • 1. Kommer det flere sprekker og lignende skader med gulvvarme?

  Svar: Hvis luftfuktigheten holdes mellom 30 og 60 % RF, vil gulvvarmen ikke gi anledning til sprekker m.m. Hvis gulvets overflatetemperatur overstiger 27 °C, vil det bringe luftfuktigheten under 30 %, hvilket vil kunne utpine treet og danne sprekker. Lav luftfuktighet og mangelfullt vedlikehold kan gi små sprekker.

 • 2. Blir svinnrevnene større med gulvvarme?

  Svar: Tre vil alltid søke å finne en likevektsfuktighet betinget av den omgivende luften. Dinesen gulv er tørket ned til 8-10 % og vil, uansett om det er gulvvarme eller ei, svinne om vinteren, hvor luftfuktigheten er lav. Med en romfuktighet mellom 40 og 45 % RF vil treet innstille seg på 8 % trefukt. Faller luftfuktigheten til 30 % RF, vil treet innstille seg på 6 % og derfor svinne. Gulvvarmen vil ikke i seg selv gi større svinnrevner. Jo høyere overflatetemperatur, desto større svinnrevner. Forvent at plankene gjennomsnittlig svinner med ca. 1 % av bredden, jf. Tabell 1.

 • 3. Vil plankene krumme mer med gulvvarme?

  Svar: Gulvplanker vil med årstidsvariasjonene få en lille krumning. Det er treets natur og oppstår helt uavhengig av gulvvarmen, og har ingen betydning. Større krumninger oppstår kun hvis det er fuktproblemer i huset eller hvis byggefukten ikke har vært fjernet før legging av gulvplankene.

 • 4. Kan man oppnå en tilstrekkelig høy romtemperatur gjennom tykke, massive gulvplanker?

  Svar: Man kan saktens oppnå en romtemperatur på ca. 20 °C. Det krever naturligvis at huset er isolert korrekt og at øvrige råd og anbefalinger i Dinesens veiledninger er fulgt. I eldre hus med mangelfull isolering vil det oftest være nødvendig med supplerende varmekilde.

 • 5. Knirker gulvet mer med gulvvarme?

  Svar: Hvis Dinesens anbefalinger om temperatur og luftfuktighet overholdes, vil gulvene ikke knirke på grunn av gulvvarmen. Knirkelyder oppstår oftest på grunn av for våte tilfarere, for stor tilfareravstand eller for dårlig oppklossing. Store utsving i temperatur eller luftfuktighet kan dog medføre at enkelte planker forbigående knirker litt.

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Start din mødebooking her


Kontakt os


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader