Golvvärme

Våra plankor är väl lämpade för golvvärme. Vi rekommenderar golvvärme under Dinesen golv som en både behaglig och hållbar lösning.

 

Ca 80 % av våra projekt etableras med golvvärme. Vi har många års erfarenhet med golvvärme under massiva plankgolv, och det är en
oproblematisk lösning, om nedanstående förhållanden beaktas.

Har du behov för ytterligare råd eller vägledning om Dinesen golv, är du välkommen att kontakta oss. För beställning och köp av vårdprodukter hänvisas till vår webbshop.

FAQ

 • 1. Medför golvvärme att det uppstår fler springor eller liknande skador?

  Svar: Om luftfuktigheten hålla mellan 30 och 60 % RF ska golvvärmen inte ge anledning till springor osv. Om golvets yttemperatur överstiger 27 °C kommer luftfuktigheten att bli under 30 %, vilket kan bidra till uttorkat trä och att sprickor uppstår. Låg luftfuktighet och bristande underhåll kan ge småsprickor.

 • 2. Blir sprickorna större pga. golvvärme?

  Svar: Trä försöker alltid att finna en fuktighetsbalans med sin omgivning. Dinesen golv är torkat ned till 8-10 % och kommer, oavsett om där är golvvärme eller ej, att krympa under vintern, då luftfuktigheten är låg. Med en rumsfuktighet mellan 40 och 45 % RF kommer träet att få en träfukt på 8 %. Faller luftfuktigheten till 30 % RF, blir träets fuktighet 6 %, vilket medför att träet krymper. Golvvärmen vill i sig själv inte ge några större sprickor. Ju högre yttemperatur, desto större sprickor. Man kan förvänta att plankorna i genomsnitt krymper med ca 1 % av bredden, se tabell 1.

 • 3. Kommer plankorna att bukta mer med golvvärme?

  Svar: Golvplankorna får med årstidsvariationerna en liten buktning. Det ligger i träets natur och uppstår oavsett om man har golvvärme eller ej och saknar betydelse. Större buktningar uppstår endast om huset har ett fuktproblem eller om byggfukten inte torkats ut innan golvläggning.

 • 4. Kan man opnå en tilstrækkelig høj rumtemperatur gennem tykke, massive gulvplanker?

  Svar: Man kan sagtens opnå en rumtemperatur på ca. 20 °C. Det kræver naturligvis, at huset er isoleret korrekt, og at øvrige råd og anbefalinger i Dinesens vejledninger er fulgt. I ældre huse med mangelfuld isolering vil det oftest være nødvendigt med supplerende varmekilde.

 • 5. Knirker gulvet mere med gulvvarme?

  Svar: Hvis Dinesens anbefalinger omkring temperatur og luftfugtighed overholdes, vil gulvene ikke knirke på grund af gulvvarmen. Knirkelyde opstår oftest på grund af for våde strøer, for stor strøafstand eller for dårlig opklodsning. Store udsving i temperatur eller luftfugtighed kan dog medføre, at enkelte planker forbigående knirker lidt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Boka ett möte — vi står redo att hjälpa dig


Contact Us


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader