Klitgården, Skagen

I det natursköna området som omger Skagen i norra Danmark ligger Klitgården inbäddad mellan klitter och sand.

Den danska arkitektbyrån Pax Architects har använt den transparenta, öppna arkitekturen som kännetecknar området för att skapa den tilltalande sommarstugan Klitgården, där man bor sida vid sida med den danska västkustens vilda natur, och där man är i nära kontakt med de föränderliga och ibland hårda väderförhållanden.

Privatbostad – Skagen, Danmark

Pax Architects / Foton: Claus Troelsgaard

________

Douglas Natur

Tjocklek 28 mm. Bredd 300 mm. Längd 2-5 m

Ytbehandling Lut och Vit Såpa

 

NB: Bilderna avspeglar det nylagda och nybehandlade golvet. Avvikelser till följd av naturlig patinering, slitage eller bristande underhåll kan eventuellt förekomma.

Klitgården är en samtida referens till Skagens svarta period, som pågick till cirka 1875, då spridda klungor av hus låg i en lång, smal remsa längs havet. Tjärat eller målat träverk var den tidstypiska beklädnaden på fasaderna på de vass- eller halmtäckta husen.

Det fanns inga vägar eller torg, bara slingrande sandstigar mellan husen och klitterna. Byggnadsvirke var en bristvara i detta träfattiga område, men de många skeppsvraken runt Skagen förde med sig drivved. De träklädda husen hade fördelen att de kunde demonteras och flyttas när sanden lagt sig runt huset och försvårat åtkomsten, eller när havet hade eroderat kusten.

Och det är just utifrån områdets historia som visionen för Klitgården i Skagen har skapats.

Drömmen var att skapa ett hem med plats för familjen, där flera generationer kan mötas och vara tillsammans och där naturen bjuds in. Detta återspeglas i husets utformning såväl som dess materialitet. Att hitta balansen och göra övergången mellan natur och arkitektur samt allrummen och ”grottrummen” mindre tydliga.

Det var därför helt naturligt att ta in träet i arkitekturen som bärande element. Känslan, doften, ljudet och det taktila i ett trähus i samspel med den arkitektoniska och rumsliga mångfalden, där varje rum ger en känsla och upplevelse som är unik och karaktäristisk för rummets funktion, skapar ramarna för husets levande arkitektur.

The architect behind the project, Mathias Brockdorff, explains, ‘The project’s main challenge is what I would call its architectural policy. The house is deliberately designed to have a level of quality that makes maintenance seem like a natural effort, rather than a chore, and where the family will be happy to put on their working clothes from time to time in a joint effort to look after the things we create together.'

He adds, ‘In this world, maintenance-free has become the norm, and “dead” materials are gaining ground. Generations before us proudly spent countless hours painting the timber of their half-timbered houses, puttying the windows and applying oil and lye to houses we now call worthy of preservation, because the architecture and the materials invited it.’

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

When signing up, you accept our privacy policy terms.

Register

Enter details below here to create an account

Forgot your Password?

Subheader

Log in