Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för dinesen.com, som ägs och drivs av Dinesen Floors A/S, CVR nr. 33920717.

Dinesen Floors A/S omfattas av den vid var tid gällande datalagstiftningen, och all behandling av personuppgifter sker med hänsyn till denna. Dinesen Floors A/S betraktas som dataansvarig för de uppgifter som registreras om dig som besökare eller kund på dinesen.com.

Syftet med denna policy är att beskriva hur vi hanterar personliga uppgifter, och att informera dig om dina rättigheter.

Har du några frågor eller kommentarer som rör hanteringen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i sista stycket.

Insamling av privatuppgifter

Dinesen Floors A/S samlar information på olika sätt i samband med att du använder dinesen.com eller vänder dig till oss via mail eller telefon.

Vilken information som samlas in

 • Kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och språk
 • Information om intressen
 • Köphistorik
 • Transaktionsdata
 • Trafikdata vid användande av webbplatsen

Den samlas in när

 • Du besöker webbplatsen
 • Du gör ett köp i webbshoppen
 • Du prenumererar på vårt nyhetsbrev
 • Du kommunicerar med oss

Syfte med insamling och lagring

 • Behandling av ditt köp och leverans av våra tjänster
 • Hantering av kundrelationer
 • Utskick av nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial
 • Eventuella marknadsföringsinsatser
 • Svar på dina förfrågningar
 • Statistik och analys

Behandling av personuppgifter

Vi kommer alltid att minimera behandlingen av dina personuppgifter så mycket som möjligt.

Vi behandlar din personliga information i första hand för att kunna följa de avtal som träffas mellan dig och Dinesen Floors A/S.

Vår behandling av dina personliga uppgifter baseras på ditt samtycke, t.ex. när du skapar ett användarkonto i vår webbshop. Vårt legitima intresse av att marknadsföra, utveckla befintliga såväl som nya tjänster och produkter samt att genomföra analys och statistik över vårt kundsegment, produkter och tjänster är en annan behandlingsgrund.

Vi använder dina uppgifter uteslutande för att skicka marknadsföringsmaterial, om du tidigare givit ditt uttryckliga samtycke, om inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan föregående samtycke.

Uppdatering eller borttagning av uppgifter

Våra tjänster är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför ber vi att du informerar oss om relevanta förändringar av dina uppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i sista stycket.

Vi kontrollerar att de personuppgifter som vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi sörjer också för att löpande uppdatera dina personuppgifter.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte som var orsaken till vår behandling. Vi kan dock behandla information i anonym form längre. I samband med köp i vår webbshop sparas dina uppgifter i enlighet med bokföringslagen i 5 år från utgången av det räkenskapsår som informationen avser.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi raderar då dina personuppgifter. Använd kontaktuppgifterna i sista stycket eller uppsägningslänken i något av de meddelanden du får från oss. 

Utlämning av personuppgifter

Vår webbplats hostas av externa leverantörer som behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Informationen kan också överlämnas till och behandlas av samarbetspartners i samband med hantering av kundrelationer och marknadsföring samt till transportföretag för leverans av varor. Dessutom lämnas dina personuppgifter vidare till leverantörer av betaltjänster, när du handlar i webbshoppen på dinesen.com. Betaltjänstleverantören är skyldig att följa vid var tid gällande krav på betaltjänstleverantörer, inklusive kravet på säkerhet. Vidare är betaltjänstleverantören  ansvarig för att kreditkortsnummer och koder säkerhetsmässigt hanteras i enlighet med de krav som ställs enligt Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Dessutom kan det i särskilda fall och i enlighet med lagstiftningen vara nödvändigt att lämna ut information till offentliga myndigheter, däribland rättsliga myndigheter.

Säkerhet

Vi skyddar dina personliga uppgifter och har interna regler för informationssäkerhet. Vi har bland annat upprättat interna regler för informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att bli förstörda, förlorade eller ändrade, från obehörigt offentliggörande och från att obehöriga får tillgång till eller kännedom om dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter om dig vi behandlar, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka som eventuellt får tillgång till dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att få dina uppgifter korrigerade, raderade eller begränsade.

Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till det ändamål vi samlade in dem för, kan du be om att få dem borttagna. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och i vissa fall har du rätt att ta del av den information vi har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller be oss att skicka denna information till en annan dataansvarig.

När du vänder dig till oss med en begäran om att korrigera, ta bort eller begränsa din information undersöker vi om villkoren för detta är uppfyllda, och uppfyller i så fall din begäran snarast möjligt.

Om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna i denna policys sista stycke.

Ändring av riktlinjer

Dinesen Floors A/S förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra i denna policy.

Klagomål

Om du har några klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post eller telefon som anges nedan. Eller vänd dig till Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Kontaktinformation

Dinesen Floors A/S
Klovtoftvej 2
6630 Rødding
Danmark

Telefon: + 45 74 55 21 40
E-post: info@dinesen.com

Maj 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Boka ett möte — vi står redo att hjälpa dig


Contact Us


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader