IMG_7314 kopia.jpg

Historien börjar i skogen

Ansvaret för skogen är djupt rotat i ossDärför kommer de inköpta trädstammarna från familjeägda skogar i Europa - främst Tyskland - där skickliga skogsbrukare har skött skogen i århundraden och upprätthållit en ekologisk balans, en sund biodiversitet och de bästa förutsättningarna för skogens framtida tillväxt.

Schwar-0265.jpg

Schwarzwald i sydvästra Tyskland

Schwarzwald

Våra träd kommer från familjeägda europeiska skogarfrämst Schwarzwald i Tyskland och Frankrike. I århundraden har skogarna och marken skötts av skogskunniga, som med rötter gamla traditioner om hållbart skogsbrukodlar extraordinäramajestätiska träd.

Schwarzwald, även känd som ”den mörka skogen”, är en unik biotop vars namn syftar på de skuggande trädarter som gör skogen tät och mörkSkogen sträcker sig över ett stort geografiskt område i sydvästra Tyskland nära floden Rhen och vid gränsen till Frankrike och Schweiz. Det innebär att skogen består av flera skogsområden med olika ägare och skogsbrukare. Med sitt gynnsamma läge där bergdalar och floder möts, har Schwarzwald ett självreglerande och naturligt ekosystemDetta utgör grunden för en rikbalanserad vegetation där de friskaste träden växer.

Schwarzwald forest - 2022 – Photo Hampus Berndtson - low res. -11.jpg

Schwarzwald i sydvästra Tyskland

“Under årens lopp har vi knutit ett speciellt band till skogen i sydvästra Tyskland som kallas Schwarzwald. Här växer våra träd sig stora, höga och starka under de mest optimala förhållandena”

- Thomas Aberle, Dinesens skogsingenjör i Schwarzwald.

Den magnifika naturen i Schwarzwald 

Relationer är vår grund – även i skogen

Vår relation med skogsägare och skogsvårdare går långt tillbaka i tiden och är avgörande för att välja rätt träd. I skogen känner de varje träd och vet när de är redo att fällas och få ett nytt liv hos Dinesen.

Dinesen arbetar med skogsbrukare i Schwarzwald som tillämpar odlingsmetoden ”Dauerwald”, som är sammansatt av de de tyska orden ”Dauer” (permanent) och ”Wald” (skog). Det närmaste vi kommer på svenska är det vi kallar ”naturnära skogsbruk”, som handlar om att låta skogen skötas så naturligt som möjligt så att skogen behåller sin motståndskraft mot exempelvis naturkatastrofer, sjukdomar och insektsangrepp.

Schwarzwald forest – Sawmill Messmer - 2022 – Photo Hampus Berndtson - low res. -145.jpg

Sågverk Messmer i Schwarzwald, där råvirket görs klart för transport 

Ansvarsfullt skogsbruk

ett skogsområde som Schwarzwald står träden tätt intill varandrasida vid sida, i en blandning av många olika sorter, i olika åldrar, som delar på utrymmet och ger varandra styrkaBiodiversiteten är hög i flora och fauna, vilket gör att träden kan frodas och växa. De sorter som sprider frön kan så sig självamedan skogsvårdarna hjälper till att plantera de andra sorterna för att säkerställa att mångfalden hela tiden bevaras.

Dinesens trädstammar kommer från familjeägda skogsområdendär varje familj gör långsiktiga planer för skogsbruket och avverkningen – det vill säga hur man ska underhålla skogarna på det mest hållbara sättetDessa planer är vanligtvis 10-åriga eller till och med 100-åriga planer, baserade på skogens beståndförhållanden och skogsägarnas behov för att uppnå den bästa lösningen för skogarna och produktionen.

Varje träd är handplockat

Avverkningen i Schwarzwald bygger på konceptet plockhuggning, vilket innebär att man plockar ut valda träd men låter skogen stå kvar för att bevara den biologiska mångfalden. Medan man på andra håll avverkar stora skogsområden på en gång är plockhuggning den mest hållbara metoden, eftersom den bidrar till att behålla det naturliga skogsklimatet. Det är därför Dinesens stammar väljs ut ett i taget, baserat på våra skogsingenjörers unika kunskap om varje träds ålder och historia. De följer trädens utveckling i skogen och bedömer när det är mest meningsfullt att fälla trädet. Detta beror på faktorer som trädets storlek, hur mycket CO2 det har lagrat under sin livstid och hur tät den omgivande vegetationen är – kanske finns det ett behov av att skapa mer ljus och luft för de andra träden.   

dinesen-wood-forester_john-pawson-chapel_unterliezheim-bayern.jpg
IMG_7768 kopia.jpg

Skogsingenjören beräknar och mäter 

Ett träd fälls​

När ett Dinesen-träd fälls i skogen görs det med omsorg. Våra skogsingenjörer urskiljer 

rätt träd baserat på storlekhöjd och rakhet – egenskaper som ger trädet Dinesen-kvalitet.

Skogsingenjören beräknar och mäter var trädet kommer att falla, så att omgivande träd 

och växter skyddas på bästa sättSkogsingenjören gör ett snitt i trädet och placerar en 

fällkil av järn, sedan låter han motorsågen utvidga snittet och trädet faller enligt beräkningen.

Ljuset fyller skogen på nytt. Mer vatten och näringsämnen kan nu flöda till de kvarvarande

träden och skapa utrymme för nya generationer av träd att sträcka sig mot himlen. 

Ritualen upprepar sig och på så sätt kopierar vi naturens föryngring.

Skogsbrukare går genom skogen varje dag för att kontrollera framtida träd och hålla utkik

 efter nya uppgifter som behöver göras för att hålla skogen frisk

”Trädfällning är en minnesvärd ritual, där ljudet av ett träd som knakar när det lossnar från sin bas och faller mot skogsbotten, skapar ett skådespel i skogens djup.​
När ett träd faller blir det tyst i skogen. Allt runt omkring håller andan i en bråkdels sekund, sedan andas skogen in och fåglar och insekter fyller åter skogen med melodi.”

Vi arbetar med det bästa naturen har att erbjuda

Ett Dinesen-träd är mellan 80 och 200 år gammalt och väljs ut individuellt utifrån sin struktur och sina dimensioner för att säkerställa att varje träd representerar det bästa som kan växa i naturen.

Vårt råträ kommer från fyra olika trädarter: Douglasgran, tallek och ask.

Schwarzwald forest _ Douglas - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -114.jpg
Schwarzwald forest _ Douglas - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -127.jpg

Douglasgranen

Douglasgranen är upprätt och slank och tornar upp sig i skogen med en höjd på upp till 60 meter och en diameter på 1 meter. En av naturens jättar. Douglas har mjuka, friskt gröna barr och barken varierar från brun till gråaktig med en grov, korkaktig struktur. Trädet kommer ursprungligen från Nordamerikas västkust och introducerades i Europa 1827. Idag växer douglasgran bland annat i Schwarzwald och kan bli mellan 80 och 120 år gammal.

När douglasgran sågas till Dinesen Douglas plankor framträder träets distinkta ådringsmönster och svagt rödaktiga färgton.

IMG_1911.jpg

Tallen​ ​

Tallen är ett starkt och uppskattat träd som är väl värt att vänta på. Den växer långsamt och troget i de tyska skogarna i mellan 120 och 220 år, tills de har nått en upprätt och furstlig statur. Tallens barr är vridna och blågröna, med en djupräfflad bark i grått eller mörkbrunt.

Dinesen Furu kännetecknas av täta årsringar och exceptionell kvalitet. Tallens raka stam ger exceptionella plankor med rena linjer och stolthet. För att säkerställa de vackraste plankorna av högsta kvalitet väljer vi inte ut och fäller träden före den första frosten på året.

Schwarzwald forest _ Oak - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -37.jpg

Eken

Eken är ett imponerande syn i naturen. Dess livskraft och styrka återspeglas i trädets magnifika hållning och ålder, som kan uppgå till 500 år. Eken är ett lövträd med karakteristiska flikiga blad och barken är ljusgråtjock med korkaktig yta när den är som bäst.

Dinesen Ek har personlighet och vitalitet, vilket återspeglas i plankornas karaktärådring och hårdhet. Ek är ett trädslag med kraft, skönhet, stabilitet och hållbarhetvilket kommer till vackert uttryck i Dinesen Ek Natur och Classic samt i Dinesen HeartOak.

Schwarzwald forest _ Ash - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -189.jpg

Asken

Asken är starkvacker och sann, med en upprätt hållning på upp till 40 meter och en ålder på upp till 300 år. Asken har en ljusgrå stam. När träden är unga är barken slät, men när de åldras får barken en skorpig yta med tätadjupa sprickor. Askens blad består av många lansettformade och tandade småblad.

Trädets naturliga skönhet och karakteristiska hårdhet bevaras i Dinesen Ask. Varje planka rymmer liv och linjer som skapar ett nästan grafiskt uttryck. Den dekorativa strukturen återspeglas i årsringarnadär varje årstid har lämnat sina färgspårResultatet är plankor med ett personligt uttryck och vackra ljusa och mörka kontraster i ett dynamiskt samspel. Vårt löfte att visa lika delar passion och respekt för naturen är drivkraften bakom Dinesen Ask, som använder de askar vars öde redan är fällning.

Skov_Schwartswald_dinesen.jpg

Skogens mångsidiga landskap gör Schwarzwald helt unik 

Ansvaret för hela stammen – hela livet

Eftersom vi följer träden på nära håll under deras liv i skogen är vår filosofi att ta hand om trädet även efter det lämnat sin naturliga miljö. Det är vårt ansvar att ge de trädstammar vi väljer ut och fäller ett långvarigt liv som ett Dinesen-golv eller andra meningsfulla lösningarOavsett vilket syfte trädstammen fyller efter sin tid i skogenbehandlar Dinesen trädet med respekt varje steg på vägen,  livet ut.

 

 

En del av naturen

Ett Dinesen-golv är en naturprodukt - odlat i skogen och levererat av träden. Det är en unik del av naturen som kan hålla lika länge som träden lever i skogen om man behandlar det med respekt. Det är därför ett Dinesen-golv kan hålla i århundraden.

Vi menar att det vackraste i världen är skapat av naturen. Perfekta ofullkomligheter uppstår i träden och ger dem karaktär och personlighet som ett resultat av årstiderna, jorden, djuren och insekterna, och inte minst människans påverkan på miljön och historiska händelserAllt kan spåras och läsas i trädstammen när det sågas till golvplankor, och det är detta som gör en Dinesen-produkt magisk och ovärderlig. En produkt som kräver omsorg och respekt. När vi omger oss med naturens material upplever vi till gengäld träets positiva effekter på vårt välbefinnande och vår hälsa.

 

Schwarzwald forest _ Douglas - 2022 _ Photo Hampus Berndtson - high res. -113 (1).jpg

Douglasgranar står sida vid sida i Schwarzwald

Dinesen Produktion og værksted_Jels 02.jpg

Vi lägger mycket kraft på att arbeta med kvistar

Kvisten – ett kärt minne

Trädet består av grenar och blad som samlar ljus till stammen och lagrar näringsämnen för att trädet ska kunna växa. När vi förbereder trädet för att bli golvplankor lämnar de kapade grenarna små kvistar i stammen där grenarna har vuxit. Kvistarna är trädets sätt att bevara sina minnen och berätta små historier för oss om vad trädet har upplevt i skogen. Kvistarna vittnar om trädets historia, där naturens krafter har lämnat både ärr och vackra spår.

För oss är en kvist varken en brist eller ett skönhetsfel. Tvärtom är det ett vackert avtryck som ger ett golv karaktär och liv - ett tecken som påminner oss om naturens

IMG_0219 RC_RED_LIB (1).jpg

Våra HeartOak-plankor fixeras med slejfar i ek

Dinesen Produktion og værksted_Jels 05.jpg

En HeartOak-planka passerar genom produktionen 

Vi respekterar trä som ett levande material och vi är stolta över att producera unika golv som bevarar naturens rikedom. Det är därför vi ger varje planka den uppmärksamhet den förtjänar. Det innebär bland annat att kvistar bevaras och – vid behov - repareras med varsamhet för att respektera trädets personlighet. Det innebär också att plankorna passerar genom flera händer på sin väg genom produktionen, där de upprepade gånger kvalitetskontrolleras och finslipas för att skapa varaktiga och unika golv.

Precis som träd alltid kommer att ha grenar, kommer kvistar alltid att vara en naturlig del av ett Dinesen plankgolv.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Boka ett möte — vi står redo att hjälpa dig


Contact Us


Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader