Del

Projekt Hephaistos

Fyra hållbara paviljonger i Dinesen restträ 

29 studerande från Det Kongelige Kunstakademi i Danmark har tillsammans designat och uppfört fyra paviljonger för utställningen ”H22 City Expo – The making of a smarter city” 2022 i Helsingborg. Visionen var att ge en bild av framtida boendeformer med fokus på hållbarhet och inkluderande design. Projekt Hephaistos har realiserats i samarbete med IKEA, Sammanslutningen av Unga Med Handikapp (SUMH), Bevica Fonden och Dinesen, som levererat restträ till bygget.

Externa samarbetspartner: 

Camp Tillsammans-projektet är organiserat av Spacon & X. De fyra paviljongerna är sponsrade av IKEA, SUMH, Bevica Fonden och Dinesen. Läs mer om utställningen och H22 City Expo (https://www.h22cityexpo.com)

Kandidatstudenterna tog med sig sin samlade erfarenhet från första och andra terminen på Kungliga danska konstakademien till projektet. Tillsammans har de skapat ett demokratiskt designprojekt i storleksordningen 1:1. Under processen arbetade studenterna tillsammans med unga från SUMH med fokus på hur designen påverkade de ungas olika fysiska begränsningar. 

Resultatet är fyra fenomenologiska utställningspaviljonger konstruerade av Dinesen restträ, där varje paviljong uttrycker sitt eget tema, respektive ljud, ljus, doft och det taktila. Paviljongerna är en del av Camp Tillsammans-projektet, där fyra universiteter – MIT i Massachusetts, USA, ECAL i Schweiz, Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och Lunds universitet i Sverige – har bidragit med sina visioner om en hållbar och kollektiv design för framtiden. 

Semester responsible

Martin Marker Boccardi Christensen 

Joshua Waterstone

 

Students

Helena Bjørn Aaskov, Omar Arafat Elsayed Abdelmobdy, Olivia Tofte Abelin, Mohammed Hasan Moh’d Al Sbeih, Frida Ravn Abildgaard, Tobias Röjle Broström, Blanca Lara Castaneda Bjarnarson, Sebastian Keis Christiansen, Poul Ingvorsen Dall, Amanda Helena Floer, Lukas Hammerlin, Viktoria Bergvall Hansen, Gustav Hingebjerg Heltoft, Lea Holtoug, Mikkel Thorning Kristensen, Simon Albrecht Kvien, Mads Leer, Caroline Hjorth Lehmann, Selma Lindholm Levinsen, Cecilie Møller Madsen, Maja Stausbøll Pedersen, Andreas Vindedal Roald, Mathea Louise Rognerud, Annalena Sass,  Clea Hazel Siegumfeldt-Prendergast, Emilie Skalbo, Laura Krogh Thomassen

 

Teachers
Alex Hummel Lee, Rasmus Thue Tobiasen, Sofie Højgaard Hansen & Jacob Billesbølle

 

 

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

When signing up, you accept our privacy policy terms.

Register

Enter details below here to create an account

Forgot your Password?

Subheader

Log in