300 års hållbara principer

I generationer har skogsfolk passat och vårdat skogen med kommande generationer i åtanke och därmed varit en konstant källa till inspiration.

Skogen ger oss långa promenader, stora upplevelser och lugnande omgivningar. Det är en landskapstyp som ger mat och skydd till ett rikt djurliv bland träden och den täta vegetationen. Och när det gäller Schwarzwald i Sydtyskland är skogen också en viktig och inspirerande plats i förhållande till hållbarhet.

Här växer majestätiska Douglas-träd och många andra träslag till höga höjder längs den mäktiga floden Donau med sitt unika ekosystem. Och här har några av världens duktigaste skogsfolk utvecklat och tillämpat sina metoder i hundratals år med biodiversitet som en konstant faktor i deras beräkningar.

Intelligent skogsbruk

Biodiversitet är ryggraden i intelligent skogsbruk som bidrar både ekonomiskt och med lokala arbetsplatser. I Tyskland har de under 300 år varit långt före med biologiskt intelligent skogsbruk, som syftar till att garantera skogens fortsatta tillväxt och framtida värde.

Hans Carl von Carlowitz avslöjade det växande problemet med bristen på virke i början av 1600-talet. Han insåg att rådande tillvägagångssätt med skövling av hela skogsområden inte var en långsiktig lösning och utvecklade istället konceptet hållbart skogsbruk. Med inspiration från denna tyska pionjär är biodiversitet och hållbarhet idag globala målsättningar.

Hållbart skogsbruk innebär en konstant insats för att bevara naturtillgångar och upprätthålla ekologisk balans. På detta sätt bevaras skogen som en väsentlig tillgång med ekonomiska, sociala och kulturella värden.

Ett träd åt gången

Ett viktigt element i hållbart skogsbruk är att fälla ett träd åt gången, vilket ger träden en chans att växa sig starka och leva upp till deras fulla potential innan de fälls och är redo att tjäna nya syften.

 

Vi besöker ofta Schwarzwald i vår strävan efter det bästa virket och man behöver bara tillbringa ett par timmar med de lokala skogsbrukarna innan man förstår hur imponerande arbetet med de stora träden är. Douglasträden är upp till 60 meter höga och 1 meter i diameter och det kräver erfarna människor och precision när de tunga träden ska fällas.

Som gammalt anrikt familjeföretag vet vi verkligen hur viktigt det är att tänka på framtiden. Därför får vi bara råvirke från hållbara skogsbruk där vegetationen tas om hand med största omsorg och respekt för naturen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

When signing up, you accept our privacy policy terms.

Register

Enter details below here to create an account

Forgot your Password?

Subheader

Log in