Viktiga nyckelfaktorer

Nedan är de viktigaste faktorerna för en framgångsrik montering av ett Dinesen golv.

Det är avgörande för projektets framgång att dessa faktorer beaktas innan arbetet påbörjas, då detta kommer att påverka slutresultatet.

The building must be sealed from the elements
1. Byggnaden ska vara stängd, torr och fri från byggfukt

Klimatskärmen inkl. dörrar och fönster måste vara monterade och tätade. Från början av monteringen och framöver måste där upprätthållas ett stabilt inomhusklimat på 18 - 25 ° vid 35 - 65% RF.

Konsekvenser vid avvikelser av ovanstående kommer bland annat att vara dimensionella ändringar och buktningar.2. Mottagning och förvaring av golvplankor
Leveransen måste alltid kontrolleras för transportskador. Vid eventuella skador noteras detta på fraktbrevet, och Dinesen kontaktas snarast möjligt.

Golvplankorna ska bäras in omedelbart vid leverans och får under inga omständigheter ligga ute.

Golvplankorna ska läggas med detsamma. Under vintern bör plankorna dock förvaras i det rum där de ska läggas 1-2 dygn innan läggningen påbörjas.

För kortare förvaring ska golvplankorna förvaras inne i ett stängt, torrt och varmt rum. Golvplankorna läggs på reglar packade tätt i plast - även på undersidan.The subfloor must be level and straight
3. Undergolvet måste vara rent och plant
Det är avgörande att undergolvet är rakt och plant, eftersom det färdiga golvet annars kommer att återspegla dessa ojämnheter och/eller ge upphov till ljudbildning eller instabilitet.

Detta är särskilt viktigt med hänsyn till gjutna undergolv, eftersom dessa är mer krävande att korrigera och kan komma att påverka tid och ekonomi betydligt.The concrete must be dry and sufficiently strongThe concrete must be dry and sufficiently strong
4. Betongen måste vara torr och ha tillräcklig hållfasthet
Senast 14 dagar innan monteringsstart måste en fuktmätning i betongen utföras genom uttag av prov. Det ska vara ett exakt fuktprov. Endast en ytmätning anses inte som tillräckligt rättvisande.

Betongen ska vid hellimning ha en tillräcklig hög hållfasthet. Kravet är enligt ISO17178 och EN14293: CT-C30-F5. (CT: Cement baserat, -C30 (tryckhållfasthet: 30N/mm²), -F5 (böjhållfasthet: 5N/mm²).

Draghållfastheten måste vara minst 1,5N/mm².


Avjämningsskikt (Rekommenderas som utgångspunkt inte - slipa istället betongen)
Används ett avjämningsskikt över betongen ska detta skikt ha samma hållfasthetsegenskaper som betongen och vara gjutet på ett sätt så hållfastheten överförs mellan de två skikten – vanligtvis genom att rengöra betongen och lägga på fästprimer innan gjutning (om denna har en fuktspärrande effekt måste det upplysas).

I detta sammanhang måste det först klargöras med primer- och limtillverkaren att avjämningsskiktet är kompatibelt med både primer och lim (cementbaserat).
Underfloor Heating
5. Att tänka på gällande golvvärme
Golvvärme är fullt kompatibel med Dinesen golv. Där är dock några få förhållningsregler:

- Det är viktigt att VVS-montören trycktestar systemet så det säkerställs att där inte finns några läckor. Dessutom är det viktigt att rören är dimensionerade för rummen, och att termostaterna fungerar.

- Om golvvärmen är ingjuten i betong ska slangarnas ovansida vara minst 45 mm under ytan.

- Golvvärmen ska ha varit påslagen i 30 dagar innan monteringen av golvet påbörjas (även på sommaren), eftersom denna process
garanterar att återstående fukt transporteras upp till ytan och avdunstar.

- Under första veckan (när golvet är monterat) får tilloppstemperaturen inte överstiga 25 °C. Efter första veckan kan värmen ökas med max. 5 °C var annan dag tills önskad yttemperatur har uppnåtts (max. 27 °C).6. Torktid
Ytbehandlingen bestämmer golvets slutliga uttryck och krav till underhåll. Dessutom är det avgörande för den torktid som behövs - både mellan behandlingar och efter sista behandling. Det är därför viktigt att medräkna torktiden i tidsplanen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

When signing up, you accept our privacy policy terms.

Register

Enter details below here to create an account

Forgot your Password?

Subheader

Log in